Nasz zespół

Marzena Wojtyńska
Rezerwuj online

Zapraszam Cię na spotkanie ze mną, gdzie w poufnej i przyjaznej przestrzeni będziemy mogli zbudować szczerą relację terapeutyczną. Ważny jest dla mnie kontakt z drugą osobą, a pracując jako psychoterapeutka wierzę, że bycie obecną, otwartą i wspierającą jest kluczowe w poszerzaniu świadomości i znalezieniu równowagi życiowej przez klienta.

Zapraszam Cię, jeśli:

 • chcesz lepiej zrozumieć siebie,
 • dążysz do rozwoju, zmiany oraz świadomego podejmowania decyzji,
 • jesteś w momencie kryzysu życiowego,
 • masz kłopot w radzeniu sobie z emocjami,
 • doświadczasz trudności wychowawczych,
 • nie radzisz sobie z napięciem i stresem,
 • cierpisz z powodu samotności,
 • nie czujesz sensu w życiu,
 • cierpisz z powodu niskiej samooceny,
 • doświadczasz trudności ze względu na pochodzenie, światopogląd, tożsamość płciową,
 • masz trudność w relacji z innymi,
 • doświadczasz wypalenia zawodowego.

Jestem z wykształcenia psychologiem, absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS, ukończyłam również Szkołę Trenerów Moderator. Wiele lat pełniłam strategiczne funkcje w działach Human Resources w dużych korporacjach oraz byłam trenerem umiejętności interpersonalnych i wspierałam menedżerów w odkrywaniu ich potencjału i budowaniu relacji ze sobą oraz z zespołami, którymi zarządzali.

Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Gestalt i jednocześnie przygotowuję się do uzyskania certyfikatu Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt EAGT. Pracując terapeutycznie wykorzystuję metody psychoterapii Gestalt. Uczestniczyłam w stażach w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Swoje umiejętności w zakresie pomocy psychoterapeutycznej doskonalę na licznych szkoleniach i treningach terapeutycznych. Pracę swoją poddaję regularnej superwizji.

Jestem mamą trójki dzieci i uwielbiam podróże.

Leszek Olszanowski
Rezerwuj online

Psychoterapią zajmuję się, ponieważ to lubię i wiem, że mogę być pomocny – dzięki temu czuję, że ta praca ma głęboki sens. Szukam z ludźmi autentycznego kontaktu, w którym obie strony mogą być sobą i w oparciu o taką relację rozwijać swój potencjał.

Pracuję w nurcie psychoterapii humanistyczno – doświadczeniowej.

Z wykształcenia jestem pedagogiem społecznym.

Pomagam osobom, które:

 • przeżywają nadmierne emocjonalne napięcie, stany depresyjne i lęki,
 • mają trudności w relacjach interpersonalnych,
 • doświadczają życiowych kryzysów,
 • poszukują głębszego sensu w swoim życiu.

W przeszłości doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywałem, pracując z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Pomagałem osobom zagrożonym bezdomnością, uzależnionym i chorym psychicznie. Obecnie pracuję terapeutycznie z osobami dorosłymi zmagającymi się z rozmaitymi trudnościami a także, jako trener biznesu, prowadzę szkolenia i indywidualne konsultacje wspierające ludzi w pokonywaniu ich codziennych zawodowych wyzwań. 

Od wielu lat sam szkolę się i rozwijam swoje zawodowe kompetencje w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Ukończyłem:

 • Studium Trenerów Grupowych w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA,
 • Studium Treningu Interpersonalnego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA,
 • Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Kornelia Rosłoniec
Rezerwuj online

W psychoterapii najważniejszy jest dla mnie prawdziwy, autentyczny kontakt z drugim człowiekiem. Spotkanie, w którym nie trzeba się starać, spełniać oczekiwań, realizować zadań, ukrywać swoich słabości. Relacja, w której każdy człowiek jest wystraczająco dobry, taki jak jest.  W atmosferze akceptacji i życzliwości wspólnie przyglądamy się przeżywanym trudnościom i szukamy najlepszych dla każdej osoby sposobów radzenia sobie z nimi.

Jestem psycholożką i psychoterapeutką. Dyplom magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Warszawskim.  Ukończyłam międzynarodowy proces certyfikacyjny dla terapeutów w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces. Jest to metoda rekomendowana przez Europejską Radę Psychoterapii. Pracuję pod superwizją nauczycieli tej metody z Polski i z zagranicy.

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi i młodzieżą, którzy:

 • Chorują na depresję, doświadczają trudnych do zniesienia emocji, takich jak lęk czy poczucie winy, mają chwiejne nastroje
 • Doświadczają problemów w relacjach, nie są zadowolone z tego, w jaki sposób kształtują się ich związki z innymi ludźmi
 • Cierpią na zaburzenia odżywiania, problemy ze snem czy uzależnienia behawioralne
 • Doświadczają problemów psychosomatycznych lub chorują na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 • Miały trudne doświadczenia w przeszłości i mają wrażenie, że nie mogą przez nie w pełni rozwijać swojego potencjału
 • Czują się przytłoczone, przeciążone, zestresowane, mają wrażenie niewielkiego wpływu na swoją sytuację
 • Padają ofiarą dyskryminacji i wykluczenia, nie czują się bezpiecznie
 • Mają problemy wychowawcze, czują, że tracą kontakt z własnymi dziećmi lub, że ich dzieci doświadczają trudności, których rodzice nie rozumieją i nie wiedzą jak pomóc

Zapraszam także na terapię par wszystkie osoby, które chcą, by ich związek dawał im więcej radości, satysfakcji i spełnienia. Także takie, które czują, że coś w ich relacji się zmienia, doświadczają kryzysu i chcą poradzić sobie z nim w najlepszy dla obu stron sposób.

Mam ponad 15 letnie doświadczenie w pracy psychologicznej. Początkowo prowadziłam warsztaty i konsultacje dla nauczycieli i rodziców. Od kilku lat pracuje jako psychoterapeutka w ramach prywatnej praktyki, współpracowałam także z ośrodkiem psychoterapii SENS w Mińsku Mazowieckim. Odbyłam staż na Oddziale Psychiatrycznym Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Współprowadzę Fundację Głębokiej Demokracji, która realizuje projekty wspierające osoby dyskryminowane i doświadczające trudności z uwagi na swoje pochodzenie, płeć, orientację seksualną czy niepełnosprawność oraz upowszechnia metody pracy z konfliktami.

Małgorzata Kmieć
Rezerwuj online

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny osób dorosłych. W pracy terapeutycznej najważniejsze jest dla mnie zrozumienie, wspólnie z klientem, jego trudności w kontekście związku między myślami a emocjami, zachowaniem oraz odczuciami płynącymi z ciała. Moja współpraca z klientem skupia się na obecnych problemach, ale także przeszłych doświadczeniach w życiu klienta, które miały na nie wpływ. Pracuję z osobami, które:
 • Doświadczają lęków, fobii, zamartwiania się
 • Zmagają się z zaburzeniami nastroju, depresją
 • Doświadczają trudności adaptacyjnych w związku z nową sytuacją
 • Doświadczają trudności w relacjach i bliskich związkach
 • Zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości, brakiem akceptacji siebie
 • Doświadczają trudności związanych z wychowywaniem się w rodzinie dysfunkcyjnej
 • Zmagają się z zaburzeniami odżywiania
Obecnie uczestniczę w 4-letnim szkoleniu w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT-EDU w Warszawie. Jestem również absolwentką psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Doświadczenie zdobywałam na stażu psychoterapeutycznym w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS, a także na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym SZPZLO Warszawa Praga Północ. Pracuję pod stałą superwizją. Moja praca opiera się na psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Zakłada ona, że myśli, emocje i zachowania człowieka wzajemnie na siebie wpływają, tworząc wzorce przeżywania, które mogą powodować trudności i dyskomfort. Metoda ta charakteryzuje się współpracą zorientowaną na określone problemy i cele. Terapeuta i klient wspólnie poszukują schematów myślenia, emocjonalnego przeżywania i zachowania, a także najlepszych dla klienta sposobów ich zmiany. Terapia poznawczo-behawioralna zakłada, że sposoby reagowania myślami, emocjami i zachowaniami zostały wyuczone w wyniku doświadczeń osoby, możliwe jest więc oduczenie się ich lub też nauczenie się nowych, bardziej sprzyjających dobremu funkcjonowaniu sposobów myślenia.
IMG_6981 dorota jurczyk

Dorota Jurczyk
Rezerwuj online

W psychoterapii ważne jest dla mnie, aby zatrzymać się razem z klientem, wspólnie przyjrzeć temu, co dzieje się w jego życiu, zrozumieć i towarzyszyć w szukaniu satysfakcjonujących go rozwiązań.

Pracuję w podejściu systemowym. Pozwala ono przyjrzeć się doświadczeniom z szerszej perspektywy i zwraca uwagę na zależności zachodzące w relacjach. Korzystam też z technik innych nurtów terapeutycznych w zależności od potrzeb klienta.

Zapraszam dorosłych, którzy:

 • czują się samotni i bezradni,
 • doświadczają trudności w relacjach,
 • maja niską samoocenę,
 • chcieliby lepiej rozumieć siebie,
 • znaleźli się w sytuacji kryzysowej.

Pracuję również z parami i rodzinami, które:

 • chciałyby lepiej rozumieć swoją rodzinę i to, co się w niej dzieje,
 • mają trudności w porozumiewaniu się,
 • doświadczają sytuacji kryzysowej,
 • odczuwają brak satysfakcji z życia rodzinnego,
 • czują się bezradne wobec pojawiających się trudności.

Terapię rodzinną prowadzę z psychoterapeutą Andrzejem Jamiołkowskim.

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą z trudnościami ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie.

 

zl

Andrzej Jamiołkowski
Rezerwuj online

W pracy, poza zrozumieniem trudności, z którymi zgłasza się osoba, od razu zwracam uwagę na kontekst ich występowania, stąd najbliższe jest mi podejście systemowe. Stanowi ono raczej szerszy sposób postrzegania problemu, niż jest zbiorem określonych technik, stąd w pracy sięgam do metod wywodzących się z różnych szkół psychoterapii, przede wszystkim psychodynamicznej i humanistycznej.

Pracuję:

 • indywidualnie z dziećmi oraz młodzieżą przejawiającymi zaburzenia zachowania, trudności w adaptacji do norm społecznych, przeżywającymi kryzysy, z diagnozą zaburzeń lękowych, depresyjnych lub spektrum autyzmu;
 • indywidualnie z dorosłymi, chcącymi nauczyć się skuteczniej radzić sobie w codziennym życiu oraz relacjach, cierpiącymi z powodu zaburzeń psychicznych, doświadczającymi sytuacji kryzysowych;
 • parami (jedno- oraz obupłciowymi) przeżywającymi kryzysy, chcącymi poprawić swoją komunikację, rozwiązać trudności które utrudniają im funkcjonowanie w związku (z parami spotykam się, zależnie od ustaleń z klientami, sam lub w parze z terapeutką – Dorotą Jurczyk);
 • rodzinami, które doświadczają trudności z powodu konfliktów, chciałyby poprawić dotychczasowe relacje między członkami lub borykają się ze zmianami (terapię rodzinną prowadzę w parze z terapeutką – Dorotą Jurczyk);

Jestem absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją psychoterapia. Ukończyłem Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii, aktualnie jestem w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w zakresie terapii rodzin, par i klientów indywidualnych w krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych.

Doświadczenie zdobywałem w Ośrodku Pomocy Rodzinie – Stowarzyszeniu Aslan, projektach Lokalnych Systemów Wsparcia (Stacja Ursus i Zona Muranów), Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście oraz w Fundacji Kolos, pracując z dziećmi oraz młodzieżą jako wychowawca, socjoterapeuta i animator środowiskowy. Odbyłem staż na Oddziale Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu (Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii). Posiadam kilkuletnie poświadczenie w pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi grupami terapeutycznymi, w tym z dziećmi i młodzieżą z diagnozą ze spektrum autyzmu. Aktualnie pracuję jako psycholog szkolny w XIX Liceum Ogólnokształcącym oraz jako terapeuta w ramach własnej działalności – Pracowni Socjoterapii.

Daria Młynarska

Daria Młynarska
Rezerwuj online

Daria Młynarska – ZnanyLekarz.pl
Psychoterapia jest dla mnie przede wszystkim SPOTKANIEM z drugą osobą, towarzyszeniem jej w przeżywaniu barwnej palety emocji oraz odkrywaniem zdarzeń życiowych, które uniemożliwiają nam drogę do pełnego szczęścia. Pracuję w nurcie humanistycznym, ale korzystam również z innych nurtów psychoterapii. Pracuję z osobami, które:
 • doświadczają leków,
 • doświadczają uczucia osamotnienia, stresu, odrzucenia,
 • mają niskie poczucie własnej wartości,
 • doświadczają sytuacji kryzysowej np. w związku lub pracy,
 • wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych,
 • odczuwają brak sensu i zadowolenia z życia,
 • zmagają się z depresją.
Moja praca polega na słuchaniu i rozmowie. Nie otrzymasz ode mnie gotowego rozwiązania problemu, z którym do mnie przyjdziesz, ale będę Ci towarzyszyć w poszukiwaniu rozwiązań na Twojej nowej drodze. Ukończyłam psychologię kliniczną na Warszawskim Uniwersytecie SWPS, a także całościowe czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA , która jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Swoje doświadczenie zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim na dziennym oddziale psychiatrycznym. Centrum psychoterapii U TERAPEUTÓW, które prowadzę, powstało w wyniku spotkania kilku wspaniałych osób, które teraz tworzą to wyjątkowe miejsce. Mamy w sobie pasję do pomagania innym w uporządkowaniu ich życia. Prywatnie uwielbiam muzykę – zwłaszcza twórczość Freddiego Mercury’ego – oraz podróże. Kocham zwierzęta, które od zawsze są członkami mojej rodziny. Pracuję pod superwizją licencjonowanych superwizorów PTP.
DSC01296-2

Agnieszka Kaczmar
Rezerwuj online

Agnieszka Kaczmar – ZnanyLekarz.pl

Psychoterapia jest dla mnie przede wszystkim spotkaniem z drugim człowiekiem. Jest otwarciem się na jego doświadczenie i akceptującym towarzyszeniem mu w podróży zbliżającej go do jego własnych uczuć, potrzeb i pragnień – do niego samego.

Pracuję z osobami dorosłymi, integrując różne podejścia. Osią mojej pracy jest nurt humanistyczny.
Zapraszam osoby, które z różnych powodów cierpią lub doświadczają trudności albo dyskomfortu, na przykład:

 • nie radzą sobie z emocjami i/lub zachowaniami,
 • źle o sobie myślą,
 • nie akceptują samych siebie,
 • boją się,
 • czują się bezradne,
 • doświadczyły lub doświadczają czegoś trudnego,
 • przeżywają trudności w relacjach i/lub bliskich związkach.

Podczas naszego spotkania będę dbała o to, abyś doświadczył/ doświadczyła szacunku, uważności i akceptacji.

Ukończyłam całościowe czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.
Jestem też absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS i filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
Odbyłam również dwuletni staż psychoterapeutyczny w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS a także w Środowiskowym domu Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie. Mam kilkuletnie doświadczenie w psychoterapii osób dorosłych.

Stale korzystam z oferty kursów doskonalących umiejętności i poszerzających wiedzę.

Pracuję pod superwizją.

Więcej o mojej pracy:

Kiedy siadamy w fotelach, biorę głęboki oddech i odsuwam wszystko, co nie jest stąd, z tu i teraz. Przyjmuję Ciebie i historię, którą ze sobą przynosisz.
Opowiadasz o sobie i siebie, dobierając słowa, formułując zdania i wybierając to, czym chcesz się ze mną podzielić. Opowiada również Twoje ciało, przybierając taką lub inną pozycję, opowiada wyraz Twojej twarzy, drobne gesty, które widzę. Wszystko jest ważne. Wszystko coś znaczy. To że na mnie patrzysz coś znaczy i to że patrzysz w bok – też coś znaczy. Pewnie to zauważę, zapytam, bo jestem ciekawa tych znaczeń, a tylko Ty możesz je odkryć i o nich opowiedzieć, bo to Ty jesteś ekspertem od samego siebie.
Akceptuję Cię takiego/taką, jaki/jaka przede mną siadasz. Wyobrażam sobie, jak to jest być Tobą i zmagać się z tym, z czym się zmagasz. Towarzyszę Ci w dostrzeżeniu, w czym jesteś, jak jesteś i jak się z tym czujesz i w odkryciu zasobów, które masz w sobie, do poradzenia sobie z trudnościami.
Jeśli się spotkamy i zdecydujesz się zaprosić mnie do Twojego świata, przez jakiś czas będę z Tobą w Twojej drodze. Będę zachęcać Cię do doświadczania, czucia, odkrywania, korzystania z wewnętrznej siły, do bycia dobrym dla samego siebie. Będę Ci towarzyszyć w chwilach radości i w momentach zwątpienia. Razem będziemy starali się zrozumieć to, co teraz wydaje się niezrozumiałe.
Zapraszam Cię do wyruszenia w tę podróż…

Dominika Drużka

Dominika Drużka
Rezerwuj online

Wierzę w terapeutyczną moc relacji, opartej na autentycznej akceptacji, obecności i ciekawości dotyczącej świata drugiego człowieka.

Pracuję w nurcie integracyjnym, jednak najbliższe jest mi podejście humanistyczne.

Pracuję z osobami, które:

 • mają za sobą trudne doświadczenia,
 • odczuwają stałe czy nadmierne napięcie,
 • zmagają się z lękiem, bezradnością, uporczywym smutkiem, złością, poczuciem winy, wstydem, negatywną samooceną czy niskim poczuciem własnej wartości,
 • doświadczają poczucia niezrozumienia ze strony innych ludzi, trudno im zrozumieć oczekiwania otoczenia,
 • przeżywają uczucia pokrzywdzenia czy odrzucenia.

W gabinecie to klient jest ekspertem w sferze jego potrzeb, pragnień i uczuć, ja z uważnością wspieram i towarzyszę mu w eksploracji jego indywidualnego świata. 

Doświadczenie w pracy psychologa i terapeuty zdobywałam na Oddziale F10 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w organizacjach pozarządowych m.in. działających w zakresie profilaktyki Hiv/Aids, edukacji seksualnej, telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży, obozach terapeutycznych z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. 

Obecnie pracuję z młodzieżą i dorosłymi.

Jestem absolwentką psychologii, ukończyłam też całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA , który posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Stale poszerzam swoją wiedzę i rozwijam warsztat biorąc udział w szkoleniach , konferencjach i warsztatach.

Regularnie uczestniczę w superwizjach grupowych i indywidualnych.

Katarzyna Sagadyn

Katarzyna Sagadyn
Rezerwuj online

Pracuję w nurcie humanistycznym, wykorzystując elementy pracy kierunków poznawczo-behawioralnego oraz psychodynamicznego.

Pracuję z osobami, które:

 • mają za sobą trudne doświadczenia,
 • cierpią z powodu długo utrzymującego się przygnębienia, bezradności,
 • przeżywają lęk, zamartwiają się,
 • mają niskie poczucie własnej wartości,
 • maja trudności w relacjach z bliskimi,
 • doświadczają trudności w relacjach z ludźmi,
 • mają problem z uzależnieniem,
 • identyfikują się z DDA\DDD.

Jestem psychologiem klinicznym i psychoterapeutką: absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z psychologii klinicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ukończyłam też 4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiadam dyplom Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka INTRA. Ukończyłam szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam na Oddziale Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych w SPSPZOZ w Suwałkach oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych. W ramach ukończonej specjalizacji z psychologii klinicznej odbyłam liczne staże m.in. w Szpitalu Bielańskim, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centrum Onkologii w Warszawie, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie. Obecnie pracuję w Przychodni Vertimed+, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną oraz zajęcia w grupach na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych.

Pracuję pod superwizją.

Aleksandra Kaźmirowicz

Aleksandra Kaźmirowicz
Rezerwuj online

Aleksandra Kaźmirowicz – ZnanyLekarz.pl

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie) oraz Szkoły Głównej Handlowej (SGH). Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Od kilku lat pracuję jako psycholog biznesu i coach wykorzystując 20 letnie, praktyczne doświadczenie biznesowe i menedżerskie zdobyte na rynku kapitałowym oraz pracując jako konsultant dla wielu międzynarodowych korporacji i polskich firm właścicielskich.

Obecnie pracuję głównie jako psychoterapeuta. Prowadzę psychoterapię indywidualną i terapią par
w nurcie humanistyczno – egzystencjalnym wykorzystując i łącząc techniki różnych szkół terapii adekwatnie do potrzeb klientów.

Dyplomy:

 • Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
 • Kursu psychoterapii systemowej pacjentów indywidualnych i rodzin, Grupa Synapsis
 • CoachWise Essentials, CoachWise Equipped

Pomagam osobom, które chcą:

 • Przepracować trudności z obszaru zawodowego: zwiększyć odporność na presję związaną z oczekiwaniami pracodawcy, poprawić relacje ze współpracownikami i / lub przełożonym, rozwiać wątpliwości i wytyczyć cele, co do dalszej ścieżki kariery, wyjść z kryzysu zawodowego, zwiększyć motywację do działania.
 • Podwyższyć samoocenę / pewności siebie, która jest zaniżona często mimo osiąganych sukcesów w różnych obszarach życiowych.
 • Zwiększyć samoświadomość w zakresie uwarunkowania sposobu ich życiowego funkcjonowania przez rodziców – pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, (DDD – Dorosłe Dzieci
  z rodzin dysfunkcyjnych), szczególnie z narcystycznym rysem, któregoś z rodziców i / lub doświadczyły parentyfikacji.
 • Budować i utrzymywać dobre związki, wyjść z tych niesatysfakcjonujących, szkodliwych.
 • Ustabilizować nastrój i świadomie wyrażać emocje.
 • Uzyskać wsparcie w uporaniu się ze stanami lękowymi lub depresyjnymi.
Małgorzata Błaszczyk

Małgorzata Błaszczyk
Rezerwuj online

Małgorzata Błaszczyk – ZnanyLekarz.pl

Jednym z piękniejszych momentów, efektem psychoterapeutycznego spotkania z klientem jest dla mnie moment zmiany, gdy klient wie co czuje, wie kim jest i wie, czego potrzebuje oraz chce i umie te potrzeby zaspokoić. Cieszę się, że mogę w tej zmianie uczestniczyć poprzez akceptującą, autentyczną i empatyczną obecność i towarzyszenie drugiej osobie w drodze do poznawania i rozumienia samego siebie. 

Pracuję w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym integrując również inne podejścia. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie SWPS oraz całościowe czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii INTRA, posiadającej rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Doświadczenie w pracy z pacjentami zdobywałam na stażu w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza (Pruszków) oraz prowadząc własną praktykę psychoterapeutyczną.

Stale poszerzam swoją wiedzę i rozwijam warsztat biorąc udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach.

Pracuję pod stałą superwizją.

Na konsultację i do pracy terapeutycznej zapraszam osoby dorosłe, które:

 • pragną lepiej zrozumieć siebie i swoje trudności
 • cierpią z powodu trudności emocjonalnych, depresji
 • odczuwają lęk, niepokój, stres
 • odczuwają problemy psychosomatyczne
 • doświadczają trudności w relacjach (z najbliższymi, w pracy, czy w ogóle z ludźmi)
 • szukają sensu życia, borykają się z samotnością, izolacją
 • mają niską lub chwiejną samoocenę
 • cierpią na zaburzenia jedzenia 
 • przeżywają strach przed chorobą i śmiercią
 • osoby z symptomem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) oraz DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych)
DSC_3427uTerapeutow

Dorota Özdemir
Rezerwuj online

Jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz neuroterapeutą. Pracuję z klientami w różnym wieku, co pozwala mi towarzyszyć, podziwiać i w szerszej perspektywie rozumieć rozwój człowieka. Do pracy zapraszam więc dzieci od 12tego roku życia (w przypadku młodszych dzieci do pracy zapraszam również ich rodziców/opiekunów), młodzież, młodych dorosłych i dorosłych.

W pracy terapeutycznej szczególną uwagę przykładam do uczuć, które pomagam dostrzegać, robić im przestrzeń i pozwolić by stanowiły pomoc i wskazówkę w wybieraniu ścieżek życiowych. Pracując w podejściu psychoterapii integratywnej, wykorzystuję różne podejścia terapeutyczne, dobierając metody i techniki pracy do zgłaszanych przez klienta trudności i jego potrzeb. Korzystam z metod terapii krótkoterminowej w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach oraz jako praktyk metody Bena Furmana Kid Skills w zakresie obu programów; aby zrozumieć mechanizmy funkcjonowania klienta (w działaniu jego nieświadomych procesów i konfliktów wewnętrznych), szukam inspiracji w nurcie psychodynamicznym; w pracy z klientami doświadczającymi lęku i obniżonego nastroju sięgam także po narzędzia pracy pochodzące z nurtu poznawczo-behawioralnego. Najważniejszy jest dla mnie jednak kontekst filozoficzno – egzystencjalny funkcjonowania człowieka, więc osią mojej pracy jest nurt humanistyczno-egzystencjalny. Zwracam uwagę na wewnętrzne doświadczanie przez klienta „tu i teraz”, na co składają się jego doznania zmysłowe, myśli, emocje, doświadczanie własnego ciała, świadomość siebie samego.

 Najważniejsze dyplomy, certyfikaty i szkolenia:

 • Psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne(PTP), będącej również członkiem WAPCEPC – World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling,
 • Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (poziom podstawowy i zaawansowany) w Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach International Alliance of Solution Focused Teaching Institutes,
 • Terapia Skoncentrowana na Emocjach EFT (poziom podstawowy i zaawansowany) w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA,
 • Kid Skills w zakresie dwóch metod Bena Furmana – programów Dam Radę! i Jestem z Ciebie dumny! wykorzystywanym do pracy z dziećmi (tytuł Praktyka – Polski Instytut Szkoleniowy Centrum Terapii Krótkoterminowej),
 • terapia EEG Biofeedback (Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Biomed),
 • Praca z Parą w ujęciu EFT (Emotion Focused Therapy)/EFT Couples Therapy Workshops (Laboratorium Psychoedukacji Instytut Treningu i Psychoterapii),
 • Trauma a zaburzenia odżywania – szkolenie prowadzone przez dr Frederike Jacobs – psycholog, psychoterapeuta, superwizorka, specjalistka w zakresie terapii zaburzeń odżywiania,
 • Skoncentrowana na Osobie Terapia Dzieci i Młodzieży – szkolenie prowadzone przez Yanę Gololob, Valeriię Pryhozhyna,
 • Psychoterapia Psychoz Schizofrenicznych (Intra)
 • Diagnoza i projektowanie terapii – specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dyspraksja, SLI, dyskalkulia) – Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości,
 • Pierwsza Pomoc Psychologiczna (Centrum Studiów Podyplomowych SWPS),
 • Genogram – Klucz do zrozumienia rodziny (Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS).

Doświadczenie:

 • 350 godzinny staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 • półroczny staż w Instytucie Rozwoju Funkcji Psychofizycznych Neurostacja,
 • praca: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, świetlica socjoterapeutyczna i zakłady penitencjarne, współpraca z Ośrodkami Psychoterapeutycznymi (Ogrody Zmian, W Poszukiwaniu Siebie, Konsonans) oraz Fundacją Zobacz…Jestem!. Dodatkowo, w l. 2016-2017 autorskie zajęcia skierowane do pacjentów IPiN po doświadczeniu psychozy.

Stosuję się do Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, przestrzegam tajemnicy zawodowej, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Prowadzę psychoterapię:

 • par, indywidualną osób dorosłych i adolescentów a także dzieci od 12tego roku życia (w przypadku młodszych dzieci do pracy zapraszam również ich rodziców/opiekunów), potrzebujących wsparcia i zrozumienia, mających różne trudności życiowe m.in.: emocjonalne, społeczne, osób po traumach, z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami odżywiania, osobowości, doznającymi epizodów psychotycznych, przeżywających w sposób problematyczny relacje z innymi, będącymi w sytuacji kryzysu życiowego,
 • osób związanych z formacjami mundurowymi: funkcjonariuszami i pracownikami Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, żołnierzami Wojska Polskiego, którzy zmagają się ze skrajnymi sytuacjami, własnymi słabościami i konsekwencjami wynikającymi z pełnienia specyficznej służby oraz członkami ich rodzin,
 • osób duchownych i zakonnych,  uwzględniając w terapii specyfikę powołania kapłańskiego i zakonnego,
 • osób realizujących proces lub uczestniczących w procesie zarządzania – menadżerów, liderów korporacji, przedsiębiorstw, w których duże znaczenia ma organizacja pracy, procedury, relacja podporządkowania.
Agnieszka Salach

Agnieszka Salach
Rezerwuj online

Agnieszka Salach – ZnanyLekarz.pl

PRACUJĘ ONLINE. Nazywam się Agnieszka Salach i podczas spotkań z osobami, które zdecydowały się na terapię, pracuję nad tym by zrozumiały dlaczego, tak naprawdę, mają trudności. To zrozumienie daje im siłę do zmiany, pokazuje kierunek. Nie mam gotowych recept, osoby z którymi rozmawiam same je odkrywają podczas naszej wspólnej pracy. Ja im w tym towarzyszę. Odkrywają, że najlepsza odpowiedź jest w nich samych. Dzięki temu budują zaufanie do siebie, doceniają siebie. W trakcie terapii pracujemy nad zrozumieniem ich zachowań, uczuć, wyborów, rozpoznaniem prawdziwych potrzeb i podjęciem działań w nowym kierunku. Naszym celem jest praca nad pełniejszym, szczęśliwszym życiem.

Na konsultację i do pracy terapeutycznej zapraszam osoby dorosłe, które:

 • Chciałyby lepiej siebie zrozumieć
 • Czują się zagubione, niepewne i chciałby być pewniejsze siebie
 • Doświadczyły alkoholizmu rodzica lub rodziców (DDA) lub wychowywały się w rodzinach dysfunkcyjnych (DDD)
 • Są w trudnych relacjach z najbliższymi lub w miejscu pracy
 • Nie rozumieją siebie i swoich emocji
 • Nie wiedzą jaką decyzje podjąć
 • Ich ciało choruje z powodu chronicznego stresu
 • Doświadczają lęków lub zmagają się z depresją
 • Mają inne trudne przeżycia, z którymi nie umieją sobie poradzić lub czują, że „utknęły” w martwym punkcie.

Ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra  (rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) a wcześniej Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Integruję w pracy różne podjęcia teoretyczne i korzystam z nich w zależności od potrzeb osoby, z którą pracuję jednak fundamentem mojej pracy jest kierunek humanistyczno-egzystencjalny. W rozumieniu problemów korzystam też z wcześniejszych własnych doświadczeń związanych z nurtem psychoanalitycznym.

By nieco bardziej odsłonić to, do czego zapraszam jeszcze kilka „słów” na koniec ………….

Kiedy do gabinetu trafia nowa osoba staram się poznać ją możliwie najpełniej i wspólnie zrozumieć to na czym jej naprawdę, najgłębiej, zależy. Staram się pomóc, by wykorzystała swoją terapię do ułożenia sobie lepszych relacji z samym sobą i z innymi, lub na przykład ze swoją pracą. Czasami wspólnie odkrywamy nieaktualne lęki, czasami nieświadome założenia, czy wspomnienia niszczące wewnętrzny spokój, czasem uczymy się lepiej rozumieć dolegliwości somatyczne a czasem znaczenie snu.

Zakładam, że każdy jest pewnego rodzaju tajemnicą, dla której mam pełny szacunek, dlatego podchodzę do osób, z którymi pracuję jak uważny słuchacz, bez założeń i uproszczeń. Kiedy ja słucham uważnie i zadaję pytania albo dzielę się tym co zrozumiałam, osoby z którymi pracuję same stopniowo odkrywają to, co pomoże im w wyjściu z kryzysu. Podstawą mojej pracy jest więc uważne słuchanie, szacunek dla czyjegoś doświadczenia, akceptacja i poszukiwanie zrozumienia, autentyczność i szczera rozmowa.