Terapia rodzinna

Nierzadko trudności przejawiane na zewnątrz przez jedną osobę, najczęściej dziecko, dotyczą w rzeczywistości problemu całej rodziny. Na przestrzeni czasu rodzina napotyka na różne trudności związane na przykład z powrotem rodziców do pracy, adaptacją dziecka do przedszkola lub szkoły, dojrzewaniem nastolatków lub ze zmianami w strukturze rodziny. Terapia rodzinna pozwala na poznanie zasobów rodziny, uruchomienie jej mocnych stron potrzebnych do przezwyciężenia trudności, naukę efektywnej komunikacji, wypracowanie sposobów na radzenie sobie z doświadczanymi problemami.

Zapraszamy rodziny, które:

  • cierpią z powodu zaburzeń psychicznych jednej lub więcej osób w rodzinie,
  • obserwują pogorszenie dotychczasowych relacji między sobą, zbyt dużą ilość negatywnych emocji, powracające konflikty,
  • czują się bezradne wobec narastających trudności.

Rozpoczęcie terapii poprzedza etap konsultacji. Pierwsza konsultacja określana jest jako zgłoszenie i jest rodzajem wywiadu z osobą zgłaszającą rodzinę.  Na jego podstawie podejmuje się decyzję czy i w jakim składzie zapraszana jest rodzina na pierwsze spotkanie. W toku trzech spotkań rodzinnych wraz z rodziną zastanawiamy się nad sformułowaniem problemu i podejmujemy decyzję, czy rozpoczynamy pracę terapeutyczną i w jakim celu.

Terapia rodzinna prowadzona jest przez dwoje terapeutów. Czas spotkań wynosi 90 minut, ich częstotliwość ustalana jest na etapie konsultacji.

Czym

się zajmujemy?

Konsultacja psychologiczna


Psychoterapia dla dorosłych


Terapia
rodzinna


Praca terapeutyczna z diadą matka-dziecko (0-3 r. ż.)