Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna powinna być pierwszym krokiem do kontaktu z psychologiem lub psychoterapeutą. Wizyta służy rozeznaniu w problemie z jakim przychodzisz oraz dobraniu odpowiedniej formy pomocy dla Ciebie. Specjalista może zaproponować kontynuowanie spotkań w formie psychoterapii. Na konsultację możesz zgłosić się z każdym problemem i zapytaniem.
 
Konsultacje zazwyczaj trwają przez 1-3 spotkania. Jeśli Państwo nie zdecydują się na kontynuowanie spotkań w formie terapii nasz specjalista udzieli wszelkich informacji na temat działań jakie należy podjąć, aby lepiej radzić sobie z problemem.
 

Zachęcamy do odbycia konsultacji jeśli:

 • doświadczasz zaburzeń lękowych (m.in. fobii społecznej, zaburzeń lękowych z napadami paniki, zaburzeń lękowych uogólnionych, agorafobii etc.)
 • doświadczasz zaburzeń depresyjnych i różnego typu zaburzeń nastroju
 • doświadczasz zaburzeń nerwicowych
 • doświadczasz zaburzeń odżywiania
 • niepokoi Cię Twój stan zdrowia
 • doświadczasz trudności w relacjach z innymi
 • nie akceptujesz siebie
 • doświadczasz kryzysu w życiu osobistym i zawodowym
 • nie doświadczasz satysfakcji w życiu codziennym (związek partnerski, inne relacje np. rodzinne, praca i rozwój zawodowy etc.)
 • doświadczasz kryzysu życiowego (rozwód, rozstania, zawody miłosne, śmierć bliskich osób, żałoba, utrata pracy etc.)
 • czujesz się samotny
 • doświadczasz lęku przed odrzuceniem, oceną, krytyką
 • doświadczasz problemów w wyrażaniu emocji
 • doświadczasz problemów w komunikacji w relacjach z innymi

Czym

się zajmujemy?

Konsultacja psychologiczna


Psychoterapia dla dorosłych


Terapia
rodzinna


Praca terapeutyczna z diadą matka-dziecko (0-3 r. ż.)