Ośrodek Psychoterapii
i Rozwoju Osobistego

W naszym ośrodku również możliwe są spotkania online

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy terapeutycznej z kobietami w ciąży oraz diadą matka-dziecko (0-3 lat)

Celem tej wczesnej interwencji terapeutycznej jest przede wszystkim wzmacnianie więzi między matką, a jej dzieckiem.

Czym

się zajmujemy?

Jak możemy Ci pomóc?

Terapia

Relacja terapeutyczna oparta na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji jest dla nas podstawą pracy.

Psychoterapia

Relacja, która leczy. Jesteśmy zespołem psychologów i psychoterapeutów. Psychoterapię traktujemy jako SPOTKANIE z drugim człowiekiem, wspólną podróż przez uczucia, pragnienia i potrzeby przy jednoczesnej akceptacji całego Ciebie.​

Wsparcie

Szacunek i zrozumienie. Nie otrzymasz od nas gotowych rozwiązań, ale pomożemy Ci je znaleźć. Prowadzimy psychoterapię indywidualną osób dorosłych.​

Superwizja

Pracujemy pod stałą superwizją – jesteśmy profesjonalni.

Poufność

Twoje poczucie bezpieczeństwa to dla nas priorytet, dlatego przestrzegamy tajemnicy zawodowej.

Etyka

Twoje dobro jest dla nas najważniejsze – przestrzegamy Kodeksu Etyki Zawodu Psychologa i Psychoterapeuty.

Poznaj

nas bliżej

PSYCHOLOG
PSYCHOTERAPEUTKA

Proces psychoterapii to spotkanie z drugą osobą i towarzyszenie jej w odkrywaniu ważnych zdarzeń życiowych, które zostawiły ślad w psychice i wpływają na codzienne życie. Pracuję w nurcie psychoterapii integracyjnej, co oznacza, że metodę leczenia dopasowuje indywidualnie do zgłaszanych trudności. Szczególnie istotna jest dla mnie zasada poufności powierzanych informacji i empatycznego podejścia do drugiego człowieka.   Agata Wiśniewska – ZnanyLekarz.pl

PSYCHOTERAPEUTKA

W moim poczuciu terapia to proces, który w bezpiecznych warunkach pozwala najpierw zmniejszyć cierpienie, z którym pacjent trafia do gabinetu, a następnie prowadzi ku lepszemu rozumieniu siebie, swoich uczuć, potrzeb, reakcji, sposobu myślenia i tworzenia relacji.  Zrozumienie to kolejny krok do tego, by dokonać w życiu zmiany, która pozwala żyć pełniej i w większej wolności wewnętrznej.

PEDAGOG,
PSYCHOTERAPEUTKA

Jestem pedagożką, psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Pracuję w nurcie systemowym. W terapeutycznym kontakcie z drugim człowiekiem ważna jest dla mnie zasada zachowania neutralności terapeuty przy jednoczesnej uważności, empatii i szacunku dla opowieści klienta, jego doświadczeń i emocji. Bliskie jest mi widzenie rodziny jako dynamicznego systemu, w którym wszyscy jego członkowie wpływają na siebie nawzajem, który ma swoje zasoby i potencjał. Podczas psychoterapii staram się pomóc w odkrywaniu jak zachowanie danej osoby wiąże się z jej relacjami z innymi ludźmi oraz z przeszłymi wydarzeniami. 

PSYCHOLOG,
PSYCHOTERAPEUTKA

Prowadzę terapię w nurcie psychodynamicznym – opracowaną na podstawie dorobku współczesnej psychiatrii oraz koncepcji psychoanalitycznych. W tym podejściu, ważne jest założenie, że aby zrozumieć życie psychiczne człowieka, konieczna jest refleksja nad nieświadomością. Człowiek w swoim życiu kieruje się bowiem nie tylko świadomymi dążeniami, ale także nieuświadomionymi wewnętrznymi konfliktami, pragnieniami, potrzebami. W psychoterapii psychodynamicznej ważna jest relacja terapeutyczna, czyli więź, jaka powstaje pomiędzy pacjentem a terapeutą podczas trwania leczenia. Celem psychoterapii psychodynamicznej jest zmiana wewnętrznego przeżywania pacjenta i ustąpienie cierpienia. Terapia ma doprowadzić pacjenta do samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami życia.

W mojej pracy najważniejszy jest dla mnie człowiek, którego przyjmuję takiego, jakim jest ze wszystkim, z czym przychodzi.  W kontakcie terapeutycznym stawiam przede wszystkim na budowanie dobrej relacji, opartej na empatii i akceptacji.

PSYCHOLOG,
PSYCHOTERAPEUTKA

Pracuję terapeutycznie w nurcie humanistycznym oraz jako business coach wykorzystując 20 letnie, praktyczne doświadczenie menedżerskie. Pomagam osobom, które chcą: usunąć przeszkody  hamujące ich rozwój zawodowy, podwyższyć samoocenę, ustabilizować nastrój, przepracować trudności w budowaniu relacji i związków.

PSYCHOLOG,
PSYCHOTERAPEUTKA

Zapraszam Cię na spotkanie ze mną, gdzie w poufnej i przyjaznej przestrzeni będziemy mogli zbudować szczerą relację terapeutyczną. Ważny jest dla mnie kontakt z człowiekiem. Pracując jako psychoterapeutka, wiem i wierzę, że doświadczenie przez klienta obecności, otwartości i wsparcia jest kluczowe dla poszerzania przez niego świadomości i znajdowania równowagi życiowej.

PSYCHOLOG,
PSYCHOTERAPEUTKA

Psychoterapia jest dla mnie przede wszystkim SPOTKANIEM z drugą osobą, towarzyszeniem w przeżywaniu barwnej palety emocji oraz odkrywaniem zdarzeń życiowych, które uniemożliwiają nam drogę do pełnego szczęścia.

Nasze

gabinety

Usiądź wygodnie

Porozmawiamy

Psychoterapia Warszawa. Psychoterapia Bielany. Psycholog Warszawa. Psycholog Bielany. Terapia Warszawa. Psycholog. Psychoterapia.Terapia.