Nasz zespół

Katarzyna
Bojarun
Rezerwuj online

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie 4-letniego szkolenia w Szkole Gestalt w Warszawie. Program szkoły jest zgodny z wymaganiami EAGT (European Association for Gestalt Therapy).

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji ze starszym psychoterapeutą.

Zapraszam Cię do rozmowy ze mną jeżeli:

 • znajdujesz się momencie swojego życia, w którym potrzebujesz wsparcia
 • odczuwasz problemy w relacjach z bliskimi lub innymi ludźmi
 • masz problemy w swoim związku
 • masz problemy w pracy
 • zmagasz się z własnymi trudnymi emocjami
 • nie rozumiesz spotykających Cię trudności
 • doświadczasz napięcia
 • masz obniżony nastrój

Wiem, że kontakt z drugim człowiekiem jest leczący i wzbogacający. Będę towarzyszyła Ci na drodze do lepszego życia i poszerzania świadomości.

Daria Młynarska

Daria Młynarska
Rezerwuj online

Daria Młynarska – ZnanyLekarz.pl
Psychoterapia jest dla mnie przede wszystkim SPOTKANIEM z drugą osobą, towarzyszeniem jej w przeżywaniu barwnej palety emocji oraz odkrywaniem zdarzeń życiowych, które uniemożliwiają nam drogę do pełnego szczęścia. Pracuję w nurcie humanistycznym, ale korzystam również z innych nurtów psychoterapii. Pracuję z osobami, które:
 • doświadczają leków,
 • doświadczają uczucia osamotnienia, stresu, odrzucenia,
 • mają niskie poczucie własnej wartości,
 • doświadczają sytuacji kryzysowej np. w związku lub pracy,
 • wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych,
 • odczuwają brak sensu i zadowolenia z życia,
 • zmagają się z depresją.
Moja praca polega na słuchaniu i rozmowie. Nie otrzymasz ode mnie gotowego rozwiązania problemu, z którym do mnie przyjdziesz, ale będę Ci towarzyszyć w poszukiwaniu rozwiązań na Twojej nowej drodze. Ukończyłam psychologię kliniczną na Warszawskim Uniwersytecie SWPS, a także całościowe czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA , która jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Swoje doświadczenie zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim na dziennym oddziale psychiatrycznym. Centrum psychoterapii U TERAPEUTÓW, które prowadzę, powstało w wyniku spotkania kilku wspaniałych osób, które teraz tworzą to wyjątkowe miejsce. Mamy w sobie pasję do pomagania innym w uporządkowaniu ich życia. Prywatnie uwielbiam muzykę – zwłaszcza twórczość Freddiego Mercury’ego – oraz podróże. Kocham zwierzęta, które od zawsze są członkami mojej rodziny. Pracuję pod superwizją licencjonowanych superwizorów PTP.

Andrzej
Kołodziej
Rezerwuj online
Andrzej Kołodziej - ZnanyLekarz.pl

Jestem tu po to by zaprosić Cię do spotkania ze mną w bezpiecznej przestrzeni, gdzie w pełni koncentruje się na towarzyszeniu „Tobie” w ścieżce rozwojowej, którą podejmujesz, odnalezieniu równowagi życiowej oraz poszerzaniu samoświadomości obszarów, które być może zostały zablokowane  lub zatarte w skutek przeróżnych zdarzeń.

Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia  całościowego kursu w nurcie Gestalt. Odbyłem również szereg szkoleń, kursów i treningów z zakresu relacji międzyludzkich. Wierzę, że każdy z nas posiada zasoby i umiejętności do samoregulacji, wewnętrznej przemiany,  w czym chcę  Ci towarzyszyć przez budowanie dobrej relacji opartej na empatii, bezpieczeństwie i zrozumieniu. Psychoterapia jest dla mnie drogą samopoznania, sposobem zmniejszenia lęków, obaw, niepokojów,  prowadzi do rozwiązania wewnętrznych konfliktów oraz poprawy relacji międzyludzkich.

Zapraszam osoby, które:

 • zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości,
 • znalazły się w kryzysowej sytuacji,
 • chcą lepiej zrozumieć i poznać siebie,
 • pragną odnalezienia równowagi życiowej,
 • potrzebują zmian,
 • doświadczają stresu, lęku,
 • czują się samotne, nieszczęśliwe,
 • chcą być wysłuchane.

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG) oraz  programie zgodnym z wymaganiami EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz EAP (European Association for Psychotherapy). Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Psychoterapię prowadzę w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym Gestalt.

Poza pracą w gabinecie uwielbiam podróże zarówno te małe jak i duże, fascynuje mnie surrealizm oraz realizm magiczny. Jestem szczęśliwym tatą, w rodzinie z psem Benkiem, ogrodem w którym uprawiam warzywa i zioła, jestem wegetarianinem.      

Zapraszam Cię na konsultację oraz psychoterapię indywidualną. Pracuje z osobami powyżej 18 roku życia.

Karolina
Szewczyk
Rezerwuj online

Jestem psychoterapeutką pracującą w nurcie integracyjnym w trakcie szkolenia.
W moim poczuciu terapia to proces, który w bezpiecznych warunkach pozwala najpierw zmniejszyć cierpienie, z którym pacjent trafia do gabinetu, a następnie prowadzi ku lepszemu rozumieniu siebie, swoich uczuć, potrzeb, reakcji, sposobu myślenia i tworzenia relacji. Zrozumienie to kolejny krok do tego, by dokonać w życiu zmiany, która pozwala żyć pełniej i w większej wolności wewnętrznej.

Do kontaktu zapraszam szczególnie osoby, które doświadczają trudności w różnych obszarach życia:

 • znalazły się w krytycznej sytuacji życiowej (także po doświadczeniu straty)
 • mają niskie poczucie własnej wartości,
 • odczuwają nadmierny lęk i niepokój, doświadczają ataków paniki,
 • mają trudności w budowaniu relacji,
 • mają obniżony nastrój i straciły radość życia,
 • doświadczają lęku lub kompulsji związanych ze sferą religijną.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych , a także psychoterapię par, które przeżywają kryzys w relacji.

Pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywałam w poradni małżeńskiej i rodzinnej w Wyszkowie, gdzie towarzyszyłam zarówno osobom, jak i parom przeżywającym trudności w różnych obszarach życia. W pracy korzystam z wiedzy i umiejętności zdobywanych w Studium Psychoterapii SPCH rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i kwalifikujące do pracy w zawodzie psychoterapeuty, który łączy dorobek wielu szkół psychoterapeutycznych. Doświadczenie zdobywałam też w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica na oddziale ogólnopsychiatrycznym i rehabilitacji psychiatrycznej. Pracuję pod stałą superwizją.

Prywatnie jestem żoną i mamą trójki dzieci

Elżbieta
Szmigielska-Narbutt
Rezerwuj online

Jestem pedagożką, psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Pracuję w nurcie systemowym. W terapeutycznym kontakcie z drugim człowiekiem ważna jest dla mnie zasada zachowania neutralności terapeuty przy jednoczesnej uważności, empatii i szacunku dla opowieści klienta, jego doświadczeń i emocji. Bliskie jest mi widzenie rodziny jako dynamicznego systemu, w którym wszyscy jego członkowie wpływają na siebie nawzajem, który ma swoje zasoby i potencjał. Podczas psychoterapii staram się pomóc w odkrywaniu jak zachowanie danej osoby wiąże się z jej relacjami z innymi ludźmi oraz z przeszłymi wydarzeniami.

Zapraszam osoby, które:

 • chciałyby lepiej zrozumieć siebie,
 • chciałyby nawiązać bardziej satysfakcjonujące relacje z ludźmi,
 • chciałyby spojrzeć na swoje trudności z innej, nowej perspektywy,
 • mają trudności w przeżywaniu smutku, lęku, złości,
 • doświadczają kryzysu życiowego, emocjonalnego,
 • zmagają się z konsekwencjami nieprzeżytej traumy, żałoby,
 • są rodzicami i przeżywają trudności w relacjach z dziećmi.

Ukończyłam Rewalidację na Uniwersytecie Wrocławskim, podyplomowe studia z zakresu wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju dziecka, a także szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin organizowanej przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, którego jestem także członkinią.  Od kilkunastu lat pomagam zarówno rodzicom w ich kompetencjach rodzicielskich, w budowaniu bliskich, świadomych relacji ze swoimi dziećmi, jak i dzieciom w ich rozwoju. W tej części  pracy wykorzystuję także wiedzę z zakresu integracji sensorycznej i rozwoju dziecka, co pozwala mi być jeszcze bardziej uważną na potrzeby tych najmłodszych członków rodziny.

Wspieram także kobiety w ciąży, w okresie okołoporodowym, po poronieniach lub stratach okołoporodowych oraz mamy dzieci 0-3 r. ż.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Prywatnie jestem żoną, mamą, w rodzinie z psem, kotem i świnką morską.

Monika Strzelecka
Rezerwuj online

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Prowadzę terapię w nurcie psychodynamicznym – opracowaną na podstawie dorobku współczesnej psychiatrii oraz koncepcji psychoanalitycznych. W tym podejściu, ważne jest założenie, że aby zrozumieć życie psychiczne człowieka, konieczna jest refleksja nad nieświadomością. Człowiek w swoim życiu kieruje się bowiem nie tylko świadomymi dążeniami, ale także nieuświadomionymi wewnętrznymi konfliktami, pragnieniami, potrzebami.

W psychoterapii psychodynamicznej ważna jest relacja terapeutyczna, czyli więź, jaka powstaje pomiędzy pacjentem a terapeutą podczas trwania leczenia. Celem psychoterapii psychodynamicznej jest zmiana wewnętrznego przeżywania pacjenta i ustąpienie cierpienia. Terapia ma doprowadzić pacjenta do samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami życia.

Pracuję z osobami: 

 • cierpiącymi na zaburzenia depresyjne
 • cierpiącymi na zaburzenia nerwicowe (lękowe)
 • cierpiącymi na zaburzenia osobowości
 • mającymi problemy w relacjach interpersonalnych (z partnerem, z dziećmi, w pracy)
 • mającymi problemy z niskim poczuciem własnej wartości oraz trudności w utrzymaniu trwałych, satysfakcjonujących relacji z innymi
 • doświadczających różnego rodzaju kryzysu oraz sytuacji stresowych
 • mającymi trudność z doświadczaniem radości życia i satysfakcji z podejmowanych działań.

Prowadzę terapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży.

Pracuję pod superwizją.

Ukończyłam psychologię oraz filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Posiadam dyplom ukończenia Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Obecnie jestem doktorantką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie dalej rozwijam swoją wiedzę psychologiczną.

Posiadam doświadczenie zawodowe zdobyte w służbie zdrowia (szpital psychiatryczny, hospicjum, prywatna klinika psychologiczno-psychiatryczna), w placówkach oświatowych (szkoła podstawowa, poradnia psychologiczno-pedagogiczna) i pomocowych (świetlica środowiskowa).

Dorota Kaźmierczak
Rezerwuj online

W mojej pracy najważniejszy jest dla mnie człowiek, którego przyjmuję takiego, jakim jest ze wszystkim, z czym przychodzi.  W kontakcie terapeutycznym stawiam przede wszystkim na budowanie dobrej relacji, opartej na empatii i akceptacji.

Zapraszam osoby, które:

 • doświadczają stanów depresyjnych, obniżonego nastroju,
 • zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości,
 • znalazły się w sytuacji kryzysowej,
 • mają trudności w relacjach z innymi ludźmi,
 • czują się samotne,
 • chcą się lepiej poznać, zrozumieć siebie,
 • odczuwają nadmierne napięcie emocjonalne.

 

Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej SWPS na kierunku psychologia kliniczna. Jestem psychoterapeutką w trakcie ostatniego, ósmego semestru w Szkole Poznawczo – Behawioralnej CBT. Pracuję w oparciu o model Poznawczo – Behawioralny oraz w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Pragnąc poszerzać wiedzę i doskonalić umiejętności, stale biorę udział w szkoleniach i warsztatach. Do tej pory uczestniczyłam między innymi w szkoleniach z automotywacji, rozwoju własnego potencjału, sposobów budowania własnej osobowości, inteligencji emocjonalnej. Uczyłam się także coachingu w Instytucie Neumanna.

Prowadzę terapię indywidualną z osób dorosłych i młodzieży.

Pracuję pod superwizją.

Prywatnie kocham zwierzęta, jestem weganką i mam trzy koty.

Aleksandra Kaźmirowicz

Aleksandra Kaźmirowicz
Rezerwuj online

Aleksandra Kaźmirowicz – ZnanyLekarz.pl

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie) oraz Szkoły Głównej Handlowej (SGH). Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Od kilku lat pracuję jako psycholog biznesu i coach wykorzystując 20 letnie, praktyczne doświadczenie biznesowe i menedżerskie zdobyte na rynku kapitałowym oraz pracując jako konsultant dla wielu międzynarodowych korporacji i polskich firm właścicielskich.

Obecnie pracuję głównie jako psychoterapeuta. Prowadzę psychoterapię indywidualną i terapią par
w nurcie humanistyczno – egzystencjalnym wykorzystując i łącząc techniki różnych szkół terapii adekwatnie do potrzeb klientów.

Dyplomy:

 • Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
 • Kursu psychoterapii systemowej pacjentów indywidualnych i rodzin, Grupa Synapsis
 • CoachWise Essentials, CoachWise Equipped

Pomagam osobom, które chcą:

 • Przepracować trudności z obszaru zawodowego: zwiększyć odporność na presję związaną z oczekiwaniami pracodawcy, poprawić relacje ze współpracownikami i / lub przełożonym, rozwiać wątpliwości i wytyczyć cele, co do dalszej ścieżki kariery, wyjść z kryzysu zawodowego, zwiększyć motywację do działania.
 • Podwyższyć samoocenę / pewności siebie, która jest zaniżona często mimo osiąganych sukcesów w różnych obszarach życiowych.
 • Zwiększyć samoświadomość w zakresie uwarunkowania sposobu ich życiowego funkcjonowania przez rodziców – pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, (DDD – Dorosłe Dzieci
  z rodzin dysfunkcyjnych), szczególnie z narcystycznym rysem, któregoś z rodziców i / lub doświadczyły parentyfikacji.
 • Budować i utrzymywać dobre związki, wyjść z tych niesatysfakcjonujących, szkodliwych.
 • Ustabilizować nastrój i świadomie wyrażać emocje.
 • Uzyskać wsparcie w uporaniu się ze stanami lękowymi lub depresyjnymi.

Marzena Wojtyńska
Rezerwuj online

Zapraszam Cię na spotkanie ze mną, gdzie w poufnej i przyjaznej przestrzeni będziemy mogli zbudować szczerą relację terapeutyczną. Ważny jest dla mnie kontakt z człowiekiem. Pracując jako psychoterapeutka, wiem i wierzę, że doświadczenie przez klienta obecności, otwartości i wsparcia jest kluczowe dla poszerzania przez niego świadomości i znajdowania równowagi życiowej.

Zapraszam Cię, jeśli:

 • chcesz lepiej zrozumieć siebie,
 • dążysz do rozwoju, zmiany oraz świadomego podejmowania decyzji,
 • jesteś w momencie kryzysu życiowego,
 • masz kłopot w radzeniu sobie z emocjami,
 • doświadczasz trudności wychowawczych,
 • nie radzisz sobie z napięciem i stresem,
 • cierpisz z powodu samotności,
 • nie czujesz sensu w życiu,
 • cierpisz z powodu niskiej samooceny,
 • doświadczasz trudności ze względu na pochodzenie, światopogląd, tożsamość płciową,
 • masz trudność w relacji z innymi,
 • doświadczasz wypalenia zawodowego.

 

Jestem z wykształcenia psychologiem, absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS, ukończyłam również Szkołę Trenerów Moderator. Wiele lat pełniłam strategiczne funkcje w działach Human Resources w dużych korporacjach oraz byłam trenerem umiejętności interpersonalnych i wspierałam menedżerów w odkrywaniu ich potencjału i budowaniu relacji ze sobą oraz z zespołami, którymi zarządzali.

Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Gestalt i jednocześnie przygotowuję się do uzyskania certyfikatu Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt EAGT. Pracując terapeutycznie wykorzystuję metody psychoterapii Gestalt. Uczestniczyłam w stażach w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Swoje umiejętności w zakresie pomocy psychoterapeutycznej doskonalę na licznych szkoleniach i treningach terapeutycznych.

Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Jestem mamą trojga dzieci i uwielbiam podróże.