Terapia współuzależnienia i DDA

Prowadzimy terapię dla osób, które dorastały w rodzinie gdzie występował problem alkoholowy oraz dla osób współuzależnionych. 

Dorosłe dzieci alkoholików często wychowywały się w atmosferze pomijania ich własnych potrzeb oraz odbierania podstawowych praw dziecka. Pozostawia to trwały ślad w psychice i utrudnia dorosłe życie.

Zgłoś się do nas jeśli:

 • wychowywałeś się w rodzinie gdzie występował problem alkoholowy
 • musiałeś jako dziecko wziąć odpowiedzialność za funkcjonowanie rodziny
 • czujesz, że nikt nie wskazał Ci drogi, którą warto podążać
 • w codziennym życiu boisz się odpowiedzialności
 • nie umiesz powiedzieć ,,nie”
 • nie potrafisz nikogo obdarzyć zaufaniem
 • ukrywasz swoje emocje, aby nikomu nie wyrządzić krzywdy
 • masz problemy ze snem oraz zasypianiem ponieważ odczuwasz obawę, że coś może się wydarzyć na co nie będziesz miał wpływu

Długotrwałe życie z osobą uzależnioną  sprawia, że musisz przystosować się do danej sytuacji. Syndrom współuzależnienie dotyczy małżonka/partnera osoby uzależnionej. Osoby współuzależnione wypracowują pewne strategie, które pozwalają jej przetrwać w toksycznej relacji. Długotrwale prowadzą one do pogorszenia stanu zdrowia osoby współuzależnionej oraz zaburzenia funkcjonowania psychospołecznego. 

Zgłoś się do nas jeśli:

 • ukrywasz przed światem problem uzależnienia małżonka/partnera
 • bierzesz na siebie winę za uzależnienie małżonka/partnera
 • przejmujesz obowiązki uzależnionego, aby go odciążyć
 • zapominasz o sobie, o swoich celach i marzeniach
 

Czym

się zajmujemy?

Konsultacja psychologiczna


Psychoterapia dla dorosłych


Terapia
rodzinna


Praca terapeutyczna z diadą matka-dziecko (0-3 r. ż.)