Nasz zespół

Małgorzata
Wnuk-Kocimowska
Rezerwuj online

Małgorzata Wnuk-Kocimowska - ZnanyLekarz.pl

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia. Mam 16 – letnie doświadczenie zawodowe. Przez wiele lat doskonaliłam warsztat psychoterapeutyczny  głównie w pracy indywidualnej, lecz również w pracy z parami i grupami. Od wielu lat interesuję się wiedzą dotyczącą wpływu chorób somatycznych, odżywiania, ruchu i innych aspektów na zdrowie psychiczne.

Praca psychoterapeuty jest dla mnie możliwością wspierania ludzi:

 • w lepszym rozumieniu siebie, swoich potrzeb, swoich stanów,
 • w odkrywaniu potencjału i piękna, zasobów, możliwości, ale też słabych stron, np. mechanizmów ucieczek od problemów,
 • w dawaniu sobie okazji do doświadczenia innego sposobu czucia, zachowania,  a nie tylko przegadania sprawy,
 • w odkrywaniu własnych emocji,
 • budowaniu tego, czego naprawdę potrzebują i rezygnowaniu z tego, do czego się tylko przyzwyczaili,
 • w ćwiczeniu nowych umiejętności,
 • w szukaniu dróg wyjścia z trudnych doświadczeń.

Ta praca jest też dla mnie ciągłą pracą nad sobą. Motywuje, mobilizuje i inspiruje zarazem.

Z wykształcenia jestem psychologiem,  ukończyłam studia na UKSW w Warszawie. Realizowałam program dwóch kierunków: psychologii klinicznej i osobowości oraz wychowawczej i rozwojowej.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam pracując na całodobowym psychiatrycznym oddziale klinicznym Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie oraz w kilku poradniach. Prowadziłam również terapię krótkoterminową w ośrodku pomocy społecznej.

Przez kilka lat uczyłam się psychoterapii zorientowanej na proces w IPP w Warszawie. Po zdaniu egzaminów I fazy pracowałam w tym nurcie pod superwizją, nadal szkoląc się. Na okres sześciu lat ze względów osobistych wycofałam się z życia zawodowego. Cztery lata temu wróciłam ponownie do pracy oraz dalszego szkolenia. Podjęłam jednak decyzję o rozszerzeniu spojrzenia psychoterapeutycznego i rozpoczęłam naukę w Studium Psychoterapii SPCh. Dało mi ono między innymi umiejętność spojrzenia psychoterapeutycznego w paradygmacie psychodynamicznym, ale też bardzo konkretne narzędzia pracy poznawczo – behawioralnej oraz terapii schematu. Program obu szkół psychoterapii, w których uczyłam się, jest zgodny ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii.

Pracuję w nurcie integracyjnym pod stałą superwizją.

Prowadzę terapię krótko- i długoterminową, indywidualną i par.

Daria Młynarska

Daria Młynarska
Rezerwuj online

Daria Młynarska – ZnanyLekarz.pl

Psychoterapia jest dla mnie przede wszystkim SPOTKANIEM z drugą osobą, towarzyszeniem jej w przeżywaniu barwnej palety emocji oraz odkrywaniem zdarzeń życiowych, które uniemożliwiają nam drogę do pełnego szczęścia.

Pracuję w nurcie humanistycznym, ale korzystam również z innych nurtów psychoterapii.<br>

Pracuję z osobami, które:

 • doświadczają leków,
 • doświadczają uczucia osamotnienia, stresu, odrzucenia,
 • mają niskie poczucie własnej wartości,
 • doświadczają sytuacji kryzysowej np. w związku lub pracy,
 • wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych,
 • odczuwają brak sensu i zadowolenia z życia,
 • zmagają się z depresją.

Moja praca polega na słuchaniu i rozmowie. Nie otrzymasz ode mnie gotowego rozwiązania problemu, z którym do mnie przyjdziesz, ale będę Ci towarzyszyć w poszukiwaniu rozwiązań na Twojej nowej drodze.

Ukończyłam psychologię kliniczną na Warszawskim Uniwersytecie SWPS, a także całościowe czteroletnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA , która jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Swoje doświadczenie zdobywałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim na dziennym oddziale psychiatrycznym.

Centrum psychoterapii U TERAPEUTÓW, które prowadzę, powstało w wyniku spotkania kilku wspaniałych osób, które teraz tworzą to wyjątkowe miejsce. Mamy w sobie pasję do pomagania innym w uporządkowaniu ich życia.

Prywatnie uwielbiam muzykę – zwłaszcza twórczość Freddiego Mercury’ego – oraz podróże. Kocham zwierzęta, które od zawsze są członkami mojej rodziny.

Pracuję pod superwizją licencjonowanych superwizorów PTP.

 

 

Andrzej
Kołodziej
Rezerwuj online

Jestem tu po to by zaprosić Cię do spotkania ze mną w bezpiecznej przestrzeni, gdzie w pełni koncentruje się na towarzyszeniu „Tobie” w ścieżce rozwojowej, którą podejmujesz, odnalezieniu równowagi życiowej oraz poszerzaniu samoświadomości obszarów, które być może zostały zablokowane  lub zatarte w skutek przeróżnych zdarzeń.

Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia  całościowego kursu w nurcie Gestalt. Odbyłem również szereg szkoleń, kursów i treningów z zakresu relacji międzyludzkich. Wierzę, że każdy z nas posiada zasoby i umiejętności do samoregulacji, wewnętrznej przemiany,  w czym chcę  Ci towarzyszyć przez budowanie dobrej relacji opartej na empatii, bezpieczeństwie i zrozumieniu. Psychoterapia jest dla mnie drogą samopoznania, sposobem zmniejszenia lęków, obaw, niepokojów,  prowadzi do rozwiązania wewnętrznych konfliktów oraz poprawy relacji międzyludzkich.

Zapraszam osoby, które:

 • zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości,
 • znalazły się w kryzysowej sytuacji,
 • chcą lepiej zrozumieć i poznać siebie,
 • pragną odnalezienia równowagi życiowej,
 • potrzebują zmian,
 • doświadczają stresu, lęku,
 • czują się samotne, nieszczęśliwe,
 • chcą być wysłuchane.

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG) oraz  programie zgodnym z wymaganiami EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz EAP (European Association for Psychotherapy). Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Psychoterapię prowadzę w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym Gestalt.

Poza pracą w gabinecie uwielbiam podróże zarówno te małe jak i duże, fascynuje mnie surrealizm oraz realizm magiczny. Jestem szczęśliwym tatą, w rodzinie z psem Benkiem, ogrodem w którym uprawiam warzywa i zioła, jestem wegetarianinem.      

Zapraszam Cię na konsultację oraz psychoterapię indywidualną. Pracuje z osobami powyżej 18 roku życia.

Karolina
Szewczyk
Rezerwuj online

Jestem psychoterapeutką pracującą w nurcie integracyjnym w trakcie szkolenia.
W moim poczuciu terapia to proces, który w bezpiecznych warunkach pozwala najpierw zmniejszyć cierpienie, z którym pacjent trafia do gabinetu, a następnie prowadzi ku lepszemu rozumieniu siebie, swoich uczuć, potrzeb, reakcji, sposobu myślenia i tworzenia relacji. Zrozumienie to kolejny krok do tego, by dokonać w życiu zmiany, która pozwala żyć pełniej i w większej wolności wewnętrznej.

Do kontaktu zapraszam szczególnie osoby, które doświadczają trudności w różnych obszarach życia:

 • znalazły się w krytycznej sytuacji życiowej (także po doświadczeniu straty)
 • mają niskie poczucie własnej wartości,
 • odczuwają nadmierny lęk i niepokój, doświadczają ataków paniki,
 • mają trudności w budowaniu relacji,
 • mają obniżony nastrój i straciły radość życia,
 • doświadczają lęku lub kompulsji związanych ze sferą religijną.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych , a także psychoterapię par, które przeżywają kryzys w relacji.

Pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywałam w poradni małżeńskiej i rodzinnej w Wyszkowie, gdzie towarzyszyłam zarówno osobom, jak i parom przeżywającym trudności w różnych obszarach życia. W pracy korzystam z wiedzy i umiejętności zdobywanych w Studium Psychoterapii SPCH rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i kwalifikujące do pracy w zawodzie psychoterapeuty, który łączy dorobek wielu szkół psychoterapeutycznych. Doświadczenie zdobywałam też w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica na oddziale ogólnopsychiatrycznym i rehabilitacji psychiatrycznej. Pracuję pod stałą superwizją.

Prywatnie jestem żoną i mamą trójki dzieci

Elżbieta
Szmigielska-Narbutt
Rezerwuj online

Jestem pedagożką, psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Pracuję w nurcie systemowym. W terapeutycznym kontakcie z drugim człowiekiem ważna jest dla mnie zasada zachowania neutralności terapeuty przy jednoczesnej uważności, empatii i szacunku dla opowieści klienta, jego doświadczeń i emocji. Bliskie jest mi widzenie rodziny jako dynamicznego systemu, w którym wszyscy jego członkowie wpływają na siebie nawzajem, który ma swoje zasoby i potencjał. Podczas psychoterapii staram się pomóc w odkrywaniu jak zachowanie danej osoby wiąże się z jej relacjami z innymi ludźmi oraz z przeszłymi wydarzeniami.

Zapraszam osoby, które:

 • chciałyby lepiej zrozumieć siebie,
 • chciałyby nawiązać bardziej satysfakcjonujące relacje z ludźmi,
 • chciałyby spojrzeć na swoje trudności z innej, nowej perspektywy,
 • mają trudności w przeżywaniu smutku, lęku, złości,
 • doświadczają kryzysu życiowego, emocjonalnego,
 • zmagają się z konsekwencjami nieprzeżytej traumy, żałoby,
 • są rodzicami i przeżywają trudności w relacjach z dziećmi.

Ukończyłam Rewalidację na Uniwersytecie Wrocławskim, podyplomowe studia z zakresu wczesnej interwencji i stymulacji rozwoju dziecka, a także szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie jestem w trakcie szkolenia psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin organizowanej przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, którego jestem także członkinią.  Od kilkunastu lat pomagam zarówno rodzicom w ich kompetencjach rodzicielskich, w budowaniu bliskich, świadomych relacji ze swoimi dziećmi, jak i dzieciom w ich rozwoju. W tej części  pracy wykorzystuję także wiedzę z zakresu integracji sensorycznej i rozwoju dziecka, co pozwala mi być jeszcze bardziej uważną na potrzeby tych najmłodszych członków rodziny.

Wspieram także kobiety w ciąży, w okresie okołoporodowym, po poronieniach lub stratach okołoporodowych oraz mamy dzieci 0-3 r. ż.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Prywatnie jestem żoną, mamą, w rodzinie z psem, kotem i świnką morską.

Dorota Kaźmierczak
Rezerwuj online

W pracy najważniejszy jest człowiek ze wszystkim, z czym do mnie przychodzi. W kontakcie terapeutycznym stawiam przede wszystkim na budowaniu dobrej relacji z pacjentem, opartej na empatii, akceptacji, zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

Zapraszam osoby, które:

 • doświadczają stanów depresyjnych, obniżonego nastroju,
 • zmagają się z niskim poczuciem własnej wartości,
 • znalazły się w sytuacji kryzysowej,
 • mają trudności w relacjach z innymi ludźmi,
 • czują się samotne, odtrącone przez innych,
 • chcą siebie lepiej poznać, zrozumieć siebie,
 • odczuwają nadmierne napięcie emocjonalne,
 • wychowały się w środowisku dysfunkcyjnym.

Studiowałam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej SWPS na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyłam czteroletnią szkołę psychoterapii w  Szkole Poznawczo – Behawioralnej CBT. Pracuję w oparciu o model Poznawczo – Behawioralny oraz w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Pragnąc poszerzać wiedzę i doskonalić umiejętności biorę udział w szkoleniach i warsztatach. Pracuję pod stałą superwizją.

Prowadzę terapię indywidualną dla osób dorosłych.

Prywatnie kocham zwierzęta, jestem weganką i mam trzy koty.

Aleksandra Kaźmirowicz

Aleksandra Kaźmirowicz
Rezerwuj online

Aleksandra Kaźmirowicz – ZnanyLekarz.pl

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie) oraz Szkoły Głównej Handlowej (SGH). Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Od kilku lat pracuję jako psycholog biznesu i coach wykorzystując 20 letnie, praktyczne doświadczenie biznesowe i menedżerskie zdobyte na rynku kapitałowym oraz pracując jako konsultant dla wielu międzynarodowych korporacji i polskich firm właścicielskich.

Obecnie pracuję głównie jako psychoterapeuta. Prowadzę psychoterapię indywidualną i terapią par
w nurcie humanistyczno – egzystencjalnym wykorzystując i łącząc techniki różnych szkół terapii adekwatnie do potrzeb klientów.

Dyplomy:

 • Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
 • Kursu psychoterapii systemowej pacjentów indywidualnych i rodzin, Grupa Synapsis
 • CoachWise Essentials, CoachWise Equipped

Pomagam osobom, które chcą:

 • Przepracować trudności z obszaru zawodowego: zwiększyć odporność na presję związaną z oczekiwaniami pracodawcy, poprawić relacje ze współpracownikami i / lub przełożonym, rozwiać wątpliwości i wytyczyć cele, co do dalszej ścieżki kariery, wyjść z kryzysu zawodowego, zwiększyć motywację do działania.
 • Podwyższyć samoocenę / pewności siebie, która jest zaniżona często mimo osiąganych sukcesów w różnych obszarach życiowych.
 • Zwiększyć samoświadomość w zakresie uwarunkowania sposobu ich życiowego funkcjonowania przez rodziców – pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, (DDD – Dorosłe Dzieci
  z rodzin dysfunkcyjnych), szczególnie z narcystycznym rysem, któregoś z rodziców i / lub doświadczyły parentyfikacji.
 • Budować i utrzymywać dobre związki, wyjść z tych niesatysfakcjonujących, szkodliwych.
 • Ustabilizować nastrój i świadomie wyrażać emocje.
 • Uzyskać wsparcie w uporaniu się ze stanami lękowymi lub depresyjnymi.

Marzena Wojtyńska
Rezerwuj online

Zapraszam Cię na spotkanie ze mną, gdzie w poufnej i przyjaznej przestrzeni będziemy mogli zbudować szczerą relację terapeutyczną. Ważny jest dla mnie kontakt z człowiekiem. Pracując jako psychoterapeutka, wiem i wierzę, że doświadczenie przez klienta obecności, otwartości i wsparcia jest kluczowe dla poszerzania przez niego świadomości i znajdowania równowagi życiowej.

Zapraszam Cię, jeśli:

 • chcesz lepiej zrozumieć siebie,
 • dążysz do rozwoju, zmiany oraz świadomego podejmowania decyzji,
 • jesteś w momencie kryzysu życiowego,
 • masz kłopot w radzeniu sobie z emocjami,
 • doświadczasz trudności wychowawczych,
 • nie radzisz sobie z napięciem i stresem,
 • cierpisz z powodu samotności,
 • nie czujesz sensu w życiu,
 • cierpisz z powodu niskiej samooceny,
 • doświadczasz trudności ze względu na pochodzenie, światopogląd, tożsamość płciową,
 • masz trudność w relacji z innymi,
 • doświadczasz wypalenia zawodowego.

 

Jestem z wykształcenia psychologiem, absolwentką studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS, ukończyłam również Szkołę Trenerów Moderator. Wiele lat pełniłam strategiczne funkcje w działach Human Resources w dużych korporacjach oraz byłam trenerem umiejętności interpersonalnych i wspierałam menedżerów w odkrywaniu ich potencjału i budowaniu relacji ze sobą oraz z zespołami, którymi zarządzali.

Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Gestalt i jednocześnie przygotowuję się do uzyskania certyfikatu Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt EAGT. Pracując terapeutycznie wykorzystuję metody psychoterapii Gestalt. Uczestniczyłam w stażach w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Swoje umiejętności w zakresie pomocy psychoterapeutycznej doskonalę na licznych szkoleniach i treningach terapeutycznych.

Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Jestem mamą trojga dzieci i uwielbiam podróże.