Terapia rodzinna

Terapia rodzinna

Nierzadko trudności przejawiane na zewnątrz przez jedną osobę, najczęściej dziecko, dotyczą w rzeczywistości problemu całej rodziny. Na przestrzeni czasu rodzina napotyka na różne trudności związane na przykład z powrotem rodziców do pracy, adaptacją dziecka do przedszkola lub szkoły, dojrzewaniem nastolatków lub ze zmianami w strukturze rodziny. Terapia rodzinna pozwala na poznanie zasobów rodziny, uruchomienie jej mocnych stron potrzebnych do przezwyciężenia trudności, naukę efektywnej komunikacji, wypracowanie sposobów na radzenie sobie z doświadczanymi problemami.

Zapraszamy rodziny, które:

  • cierpią z powodu zaburzeń psychicznych jednej lub więcej osób w rodzinie,
  • obserwują pogorszenie dotychczasowych relacji między sobą, zbyt dużą ilość negatywnych emocji, powracające konflikty,
  • czują się bezradne wobec narastających trudności.

Rozpoczęcie terapii poprzedza etap konsultacji. Pierwsza konsultacja określana jest jako zgłoszenie i jest rodzajem wywiadu z osobą zgłaszającą rodzinę.  Na jego podstawie podejmuje się decyzję czy i w jakim składzie zapraszana jest rodzina na pierwsze spotkanie. W toku trzech spotkań rodzinnych wraz z rodziną zastanawiamy się nad sformułowaniem problemu i podejmujemy decyzję, czy rozpoczynamy pracę terapeutyczną i w jakim celu.

Terapia rodzinna prowadzona jest przez dwoje terapeutów. Czas spotkań wynosi 90 minut, ich częstotliwość ustalana jest na etapie konsultacji.

Czym

się zajmujemy?